Wydajność, bezpieczeństwo, zgodność To właśnie
MiX Telematics
Kontakt

Flota i kierowcy – rozwiązania teleinformatyczne

Firma MiX Telematics oferuje szereg nowoczesnych i innowacyjnych produktów i rozwiązań teleinformatycznych dostosowanych do Państwa potrzeb i pomocnych w zwiększaniu wydajności, podnoszeniu bezpieczeństwa i zapewnianiu zgodności z wymogami prawnymi.

Nasza oferta obejmuje podstawowe rozwiązania niezbędne do sprawniejszego zarządzania flotą.


Śledzenie  historyczne i w czasie rzeczywistym

Śledzenie historyczne i w czasie rzeczywistym

W wielu przypadkach niezbędna jest dokładna znajomość lokalizacji i statusu pojazdów.

Rozwiązanie oferowane przez MiX Telematics umożliwia klientom śledzenie pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym, a także odtwarzanie przebiegu zapisanej trasy. Klient może definiować lokalizacje, punkty zatrzymania i strefy oraz zarządzać nimi tak, aby mieć ciągły dostęp do danych dotyczących lokalizacji pojazdów. Funkcja ta jest dostępna także z poziomu bezpłatnej aplikacji mobilnej, oferowanej wraz z tym rozwiązaniem.


Definiowanie obszarów na mapie ( Geo fencing)

Definiowanie obszarów na mapie ( Geo fencing)

Oprogramowanie MiX Telematics umożliwia tworzenie wirtualnych obszarów na mapie, którym można przydzielać „zdarzenia” generujące alarmy w przypadku odnotowania określonego zachowania pojazdu.

Użytkownik wybiera obszar w programie mapującym, będącym częścią systemu śledzenia on-line, a następnie wskazuje, jakie zachowania pojazdu spowodują wygenerowanie alarmu o zdarzeniu.


Alarmy w czasie rzeczywistym

Alarmy w czasie rzeczywistym

Przekazywane w czasie rzeczywistym pocztą elektroniczną lub SMS-em alarmy pozwalają administratorowi floty na bieżąco reagować na zdarzenia dotyczące pojazdu lub kierowcy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność. Bezproblemowa integracja z urządzeniami do łączności i nawigacji usprawnia komunikację pomiędzy kierowcami a biurem.


Trener Ekojazdy w kabinie

Trener Ekojazdy w kabinie

Wyświetlacz RIBAS pomaga kierowcom doskonalić styl jazdy.

Informacje zwrotne w postaci dyskretnych symboli w kolorach czerwonym, pomarańczowym i zielonym oraz sygnały dźwiękowe informują kierowców o stylu ich jazdy, w tym szczególnie o nadmiernych obrotach, zbyt częstym stosowaniu biegu jałowego, gwałtownym hamowaniu lub przyspieszaniu, a także o przekroczeniu prędkości.

Urządzenie można skonfigurować na wiele różnych sposobów tak, aby użytkownik miał do dyspozycji narzędzie optymalnie zapewnianiające kierowcom otrzymywanie informacji zwrotnych i powiadomień o alarmach.


Punktacja kierowców – aplikacja

Punktacja kierowców – aplikacja

Narzędzie to rejestruje zdarzenia powiązane z kierowcą, takie jak przekroczenie prędkości, nadmierne obroty, gwałtowne hamowanie lub przyspieszanie i klasyfikuje styl jazdy kierowcy jako poziom czerwony, pomarańczowy lub zielony. Na podstawie dokonanej klasyfikacji pracodawca może podjąć decyzję, czy należy wdrożyć działania w celu zmiany stylu jazdy kierowcy, na przykład dodatkowe szkolenia czy doradztwo. Kierowcy mogą także przeglądać swoje wyniki z poziomu aplikacji MyMiX.


Dwustronna kamera

Dwustronna kamera

Każdego roku wypadki na drodze przynoszą operatorom flot straty liczone w milionach, związane z kosztami paliwa i utrzymania, szkodami czy roszczeniami ubezpieczeniowymi. Możliwość bezpośredniego przeglądania wszystkich zdarzeń zapewnia administratorowi prawdziwą kontrolę nad bezpieczeństwem.

Narzędzie MiX Vision pozwala klientowi przeglądać materiał wideo zarejestrowany przez dwukierunkową kamerę i udostępnia informacje na temat ruchu pojazdu i zdarzeń. W skład MiX Vision wchodzi kamera na podczerwień skierowana w stronę kierowcy, kamera rejestrująca drogę oraz mikrofon. Nagrane materiały są opatrzone datą i godziną, zawierają dane o prędkości pojazdu oraz ilości obrotów.


Czas pracy

Czas pracy

Zdalne pobieranie danych z tachoW pełni zautomatyzowane zarządzanie tachografem

Automatyczne, zdalne pobieranie plików źródłowych z DTCO i kart kierowców pozwala spełnić wymogi prawne i oferuje światowej klasy rozwiązanie do zarządzania kierowcami i pojazdami.

Rozwiązanie MiX zostało opracowane po to, by zapewnić kierowcom i osobom nadzorującym skuteczny sposób zapobiegania jeździe pod wpływem zmęczenia, a tym samym podnieść poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo, poza poprawą bezpieczeństwa, operatorzy flot są w stanie – za pomocą jednego kliknięcia – spełnić ustawowe wymogi dotyczące czasu pracy kierowcy.


Śledzenie naczep

Śledzenie naczep

Znajomość lokalizacji naczep w dowolnym czasie pozwala zwiększyć wydajność wykorzystania floty i zapobiegać przypadkom zgubienia naczep, nawet jeśli zostały one odczepione.

MiX Telematics oferuje rozwiązanie dla naczep zarówno ze stałym, jak i bez stałego zasilania. Po zainstalowaniu przewodowego lub bezprzewodowego urządzenia śledzącego naczepę będzie można zlokalizować, nawet jeśli nie jest sprzęgnięta z ciągnikiem.


Optymalizacja zużycia paliwa

Optymalizacja zużycia paliwa

Klienci firmy MiX Telematics odnotowali zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 15%. Oferowane przez nas systemy pozwalają na monitorowanie zużycia paliwa oddzielnie dla każdego pojazdu oraz dla całej floty łącznie, co sprawia, że inwestycja zwraca się niemal natychmiast.


personelem poprawa efektywności pracowników

personelem poprawa efektywności pracowników

Rozwiązanie MiX Workforce Management to intuicyjny system zarządzania zadaniami i system dyspozytorski opracowany po to, aby dać firmom do dyspozycji narzędzia niezbędne do bardziej opłacalnego i wydajniejszego zarządzania działalnością w terenie.

Interfejsy programowe dla użytkowników biurowych oraz operatorów w terenie zostały przystosowane do potrzeb zarówno firm serwisowych, jak i logistycznych.


Planowanie tras

Planowanie tras

Każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z ręcznym planowaniem przejazdu wie, jak żmudny jest i podatny na błędy ten proces. Rozwiązanie MiX Journey Management to łatwa w obsłudze, elektroniczna alternatywa dla systemów papierowych. Rozwiązanie zapewnia przejrzyste informacje o wszystkich ryzykach związanych z przejazdem.


Raportowanie

Raportowanie

Raporty dają wgląd w decyzje podejmowane przez kierowcę podczas przejazdu, wskazują naruszenia (np. wjazd do zakazanej strefy), wykroczenia (np. przekroczenie prędkości), a także dostarczają szczegółowych informacje, takich jak data i godzina oraz czas i miejsce rozpoczęcia przejazdu, przebyta odległość, czas jazdy, miejsce zakończenia przejazdu, czas przestoju, czas parkowania, dane kierowcy i wiele innych.


Integracje

Integracje

Ponieważ oferujemy rozwiązania dla różnych branż, opracowaliśmy strategiczne platformy integracji, odpowiadające potrzebom każdej z nich. Zaprojektowana przez nas elastyczna platforma API umożliwia pobieranie i przetwarzanie danych przez system klienta lub firmy zewnętrznej. W razie potrzeby oferujemy doradztwo w zakresie wsparcia integracji naszych rozwiązań z innymi aplikacjami.


Wyznaczanie tras i ustalanie harmonogramów

Wyznaczanie tras i ustalanie harmonogramów

Klienci firmy MiX Telematics mają do dyspozycji wiele zintegrowanych narzędzi do wyznaczania tras i ustalania harmonogramów. Dodatkowo, poza firmowymi rozwiązaniami MiX Plan i MiX Route, oferujemy także możliwość integracji w ramach pakietu usług profesjonalnych. W ten sposób klienci są w stanie wykorzystać dane MiX Telematics we własnych systemach.


Nawigacja

Nawigacja

Szereg opcji wyświetlacza kabinowego MiX pozwala na dostosowanie go do różnych potrzeb klientów. Przykładowo, zamontowany na stałe wyświetlacz może być wyposażony w nawigację, alarmy dotyczące jazdy, możliwość przesyłania zadań i wiadomości. Co więcej, nasz zespół ds. usług profesjonalnych może, we współpracy z klientem, określić parametry optymalnego stałego bądź przenośnego urządzenia i dostosować elastyczne aplikacje do potrzeb użytkownika, jeśli te odbiegają od naszej standardowej oferty.

Kontakt


Nasze biura?

Państwa uwagi i spostrzeżenia są dla nas bardzo cenne, dlatego zachęcamy do podzielenia się nimi. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza albo ewentualnie jednego z naszych biur w Państwa okolicy.Zaakceptuj naszą Warunki i zasady ?